U heeft momenteel geen verbinding.
De Graafschap Verbindt

Kernwaarden en thema's

De stichting wil maatschappelijk waarde toevoegen door bij te dragen aan het welzijn van de inwoners uit de regio. Dit betekent dat de stichting niet op zichzelf staat, maar met een open houding kijkt naar haar omgeving en samenwerkt met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Stichting De Graafschap Verbindt wil bestaande activiteiten van andere organisaties en instellingen versterken en onderling verbinden waar mogelijk. Daarnaast pakken wij nieuwe initiatieven op om bij te dragen aan (actuele) maatschappelijke vraagstukken. De Graafschap Verbindt werkt vraaggericht en in samenwerking met andere organisaties, bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen, supporters en natuurlijk de inwoners van de Achterhoek.

De keuze voor projecten en activiteiten zijn gerelateerd aan de kernwaarden, de beschreven thema’s van de stichting en de dan geldende actuele maatschappelijke vraagstukken.

Kernwaarden

De stichting heeft als kernwaarden: integer, inclusief, betrokken, Samen D’RAN. Deze kernwaarden komen terug in de uitvoering van (project)activiteiten.

Integer: Wij zijn open en transparant in communicatie en op betrokken wijze nemen we onze doelgroepen mee in de keuzes en ontwikkeling van ons maatschappelijk beleid. Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen.

Inclusief: Wij zijn er voor alle inwoners uit de Achterhoek en aangrenzende gemeenten. Onze activiteiten zijn toegankelijk en laagdrempelig en bij ons kan en mag iedereen zichzelf zijn. In ons beleid en de uitvoering daarvan houden wij rekening met de verschillen tussen mensen en organisaties.

Betrokken: Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zijn betrokken om (maatschappelijk) bij te dragen aan de Achterhoek. Wij werken proactief en resultaatgericht aan opgaven die ten dienste staan van de inwoners uit de regio.

Samen D’RAN: Samenwerken en naoberschap is de kracht van de Achterhoek. Met onze activiteiten willen wij maatschappelijk impact hebben, mensen verbinden en persoonlijke groei bevorderen. Dit doen wij op onze unieke wijze door de verbindende kracht van voetbal als middel in te zetten voor de maatschappij.

Thema’s

Naast de kernwaarden heeft de stichting als focus voor de komende jaren enkele thema’s bepaald. Dit geeft ons richting om keuzes te maken in de uitvoering van projecten en activiteiten. Deze thema’s zijn:

Vitaliteit en gezondheid
De stichting stimuleert inwoners uit de regio om te werken aan een goede gezondheid, levensstijl en welzijn. Door elkaar te ontmoeten, versterkt ook de sociale betrokkenheid. Samen D’RAN voor een regio met gezonde en gelukkige inwoners. Stichting De Graafschap Verbindt biedt voor verschillende doelgroepen inspiratie, handvaten en (groeps)activiteiten aan. Deze activiteiten dragen zowel op individueel - als groepsniveau bij aan het bevorderen van positieve sociale, psychische en fysieke ontwikkelingen bij inwoners uit de regio.

Participatie en leefbaarheid
Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. In onze projecten worden (speciale) behoeften van deelnemers begrepen en ontmoetingen gestimuleerd. Dit versterkt de ontwikkeling van sociale netwerken in de gemeenschap en nieuwe vrienden worden binnen maatschappelijke projecten en activiteiten gemaakt. Op deze wijze kunnen wij direct bijdragen aan het versterken van de positie van individuen en groepen in de regio.

Naast participatie is leefbaarheid van grote invloed op het welzijn en welbevinden van mensen. De stichting richt zich in haar projecten en activiteiten specifiek op de lokale leefbaarheid in wijken, dorpen en kernen door de lokale gemeenschap (waaronder de jeugd en jongeren) te betrekken bij hun directe leefomgeving. De stichting heeft een onafhankelijke positie en kan door middel van haar activiteiten verbinding creëren tussen inwoners en organisaties. Binnen onze projecten ontmoeten mensen elkaar, wat lokaal de sociale betrokkenheid en leefbaarheid versterkt.

Talentontplooiing
Ieder mens heeft talent en wij willen dit talent laten floreren door een inspirerende en uitdagende omgeving te creëren waarin mensen hun potentieel kunnen benutten door te werken aan zelfvertrouwen en daarmee het geloof in eigen kunnen. Dit wordt individueel of in groepsvorm benut binnen de schoolbanken, op het voetbalveld of daarbuiten. Wij zetten het netwerk, rolmodellen, middelen en de aantrekkingskracht van De Graafschap in bij onze projecten en activiteiten. Er worden een positieve (leer)ervaring en -omgeving gecreëerd waardoor mensen het beste uit zichzelf halen. Hiermee versterkt hun welzijn, dat bijdraagt aan een gezond toekomstperspectief.

De Graafschap
Stadion de Vijverberg
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem
ROUTE
Contact
  • bel de superboeren:
  • (0314) 36 84 50
  • Openingstijden:
  • Ma t/m vr: 09:30 uur – 12:30 uur
  • Op dagen waarop De Graafschap een thuiswedstrijd speelt, is de receptie geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

  • Of stuur een email:
  • [javascript protected email address]
Ontwerp Realisatie: a&m impact internetdiensten
loading spinner