U heeft momenteel geen verbinding.
De Graafschap Verbindt

Stichting De Graafschap Verbindt

Sinds de oprichting in 1954 heeft De Graafschap een sterke binding met de regio. In de afgelopen jaren zijn de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten steeds meer zichtbaar. Eind juni 2020 heeft Betaald Voetbal De Graafschap B.V. de stichting 'De Graafschap Verbindt' opgericht. De oprichting van de stichting De Graafschap Verbindt biedt kansen voor duurzame verankering van maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio.

Missie

De missie van De Graafschap Verbindt is: ‘Geen Achterhoeker aan de zijlijn’

De zijlijn is te koppelen aan de samenleving. Als een individu aan de zijlijn van de samenleving staat, is het niet makkelijk om weer volwaardig mee te doen. En dat heeft invloed op het welzijn. Er zijn diverse redenen waardoor mensen aan de zijlijn komen te staan, bijvoorbeeld eenzaamheid, het missen van sociale contacten, persoonlijke problemen, financieel uitdagende omstandigheden, de aansluiting missen met de arbeidsmarkt, gezondheidsredenen of door fysieke of mentale beperkingen. Welke reden er dan ook mag zijn, we willen geen enkele Achterhoeker aan de zijlijn laten staan. En dit past goed bij de identiteit van de club, maar ook bij de Achterhoek waarin het omkijken naar de ander een belangrijke positie inneemt in de vorm van naoberschap.

Door middel van maatschappelijke projecten en activiteiten willen we bijdragen aan de droom van een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet. Samen met Achterhoekers en Achterhoekse bedrijven, organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen creëren we kansen om deze missie waar te maken.

Visie

Stichting De Graafschap Verbindt wil het welzijn en de leefsituatie van inwoners, groepen, wijken en dorpen uit de Achterhoek bevorderen en we ondersteunen andere regionale maatschappelijke organisaties in het realiseren van hun doelstellingen. Dit doen wij door zelfstandig en in samenwerking met partners maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio uit te voeren. Stichting De Graafschap Verbindt heeft een aanjagersrol in de regio door de functie van ‘onafhankelijk katalysator van verbinding’.

Doel

Stichting De Graafschap Verbindt wil mensen uit de regio inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. De stichting De Graafschap Verbindt wil dit doel bereiken door maatschappelijke projecten en activiteiten op te zetten die bijdragen aan:

 • het bevorderen van het welzijn van mensen, met aandacht voor hun kwetsbaarheid;
 • de leefbaarheid en leefsituatie van inwoners in steden, dorpen, wijken, buurten in de Achterhoek;
 • fysieke, sociale en psychologische versterking van (kwetsbare) groepen of individuen
 • het letterlijk in beweging krijgen van inwoners van de Achterhoek en een gezonde leefstijl bevorderen;
 • het realiseren van maatschappelijke opgaven van maatschappelijke organisaties in de Achterhoek;
 • verbinding tussen mensen en organisaties in de Achterhoek.

De projecten en activiteiten van de stichting vinden op verschillende momenten plaats. Zo voeren wij dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks activiteiten uit in ons werkgebied.

Over de stichting

Stichting De Graafschap Verbindt is opgericht door Betaald Voetbal De Graafschap B.V. en komt voort uit de reeds ingezette maatschappelijke koers van de club. De stichting heeft een eigen bestuur en draagt bij aan het verbeteren van het welzijn en de positie van (kwetsbare) inwoners uit de regio. De stichting streeft ernaar iedere Achterhoeker te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, zodat er een samenleving ontstaat waarin iedereen volwaardig mee kan doen.

Unieke kracht
De Graafschap Verbindt heeft unieke middelen van De Graafschap tot haar beschikking, zoals de spelers als rolmodellen, het stadion, de kennis en knowhow van de medewerkers, de kracht van het merk en imago en ook een groot zakelijk en maatschappelijk netwerk. Door de inzet van de staf en selectie, de aantrekkingskracht van stadion De Vijverberg, het bereik met (social) mediakanalen en door onze projecten en activiteiten zijn we in staat grote groepen mensen te bereiken en enthousiasmeren. Hierdoor kunnen wij samen ‘het verschil’ maken.

Verbindingen leggen
De Graafschap Verbindt verankert lokaal en regionaal maatschappelijke projecten en activiteiten en legt waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties om het welzijn van de inwoners in de Achterhoek te vergroten.

Werkgebied
Het werkgebied van stichting De Graafschap Verbindt is de Achterhoek (en aangrenzende gemeenten). De Achterhoek omvat grofweg de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Zutphen, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

BESTUUR

 • Rob Holtslag | CCO Pincvision (Voorzitter)
 • Ceril Katuin – Verholt | Regisseur & Procesondersteuning Stadskamer Oost Gelre (Secretaris)
 • Hans te Lindert | Wethouder Jeugd, Sport, Onderwijs Gemeente Aalten
 • Sabine ten Holder | Directeur Seesing Flex (Penningmeester)

FINANCIEN

Het bestuur van stichting De Graafschap Verbindt werkt onbezoldigd en de stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht inkomsten te verwerven door onder andere fondsen te werven (donaties, schenkingen), het ontvangen van subsidies, samen te werken met maatschappelijke partners en door sponsoring. De (ingezamelde) gelden en goederen worden besteed ten behoeve van het beoogde doel. De stichting stelt particulieren en bedrijven in staat om geld te doneren. Voor ondernemers, gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties heeft de stichting diverse maatschappelijk partnerschap-mogelijkheden.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

De stichting is opgericht op 29 juni 2020 en zal een verslag van activiteiten opstellen over de eerste twaalf maanden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het eerste boekjaar van de stichting is een verlengd boekjaar en eindigt op 30 juni 2021. Na deze periode zal de stichting een verslag van activiteiten en een jaarverslag schrijven.

RSIN OF FISCAAL NUMMER

861399110

BANKGEGEVENS

Naam rekeninghouder: Stichting De Graafschap Verbindt
Rekeningnummer: NL 87 RABO 0358 1637 14

CONTACT

Stichting De Graafschap Verbindt
Lijsterbeslaan 101 A, Postbus 249, 7000 AE Doetinchem
Info@degraafschapverbindt.nl

Volg De Graafschap Verbindt op Twitter

Volg De Graafschap Verbindt op LinkedIn

De Graafschap
Stadion de Vijverberg
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem
ROUTE
Contact
 • bel de superboeren:
 • (0314) 36 84 50
 • Openingstijden:
 • Ma t/m vr: 09:30 uur – 12:30 uur
 • Op dagen waarop De Graafschap een thuiswedstrijd speelt, is de receptie geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

 • Of stuur een email:
 • [javascript protected email address]
Ontwerp Realisatie: a&m impact internetdiensten
loading spinner