U heeft momenteel geen verbinding.
De Graafschap Verbindt

Maatschappelijk partners De Graafschap

Wij zijn trots op de samenwerking met onze maatschappelijk partners waarmee we bijdragen aan een leefbare Achterhoek en participeren in diverse maatschappelijke initiatieven.

Maatschappelijk partnersKanjers voor Kanjers

Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft. Want ook in Oost-Gelderland zijn kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Kinderen waar van je weet dat ze thuis bijna nooit iets extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn. Door het organiseren van sportieve evenementen, en donaties van particulieren en het bedrijfsleven, maakt Kanjers voor Kanjers dromen van kinderen waar. Het geld dat wordt ingezameld komt volledig ten goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de buurt. Iedereen met een wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers voor Kanjers terecht. Dat kunnen zowel aanvragen zijn voor groepen als voor een individueel kind. www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl
Achterhoek in Beweging
Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. In onze Achterhoek worden volop initiatieven ontwikkeld rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Deze initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze regio. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stelt Achterhoek in Beweging binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal.www.achterhoekinbeweging.nl

Elver

Elver is expert in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en voor mensen met een complexe zorgvraag. Cliënten van Elver verrichten dagelijks het nodige werk in en rondom het stadion. Dat doen zij vol trotsen plezier en wij zijn dankbaar voor hun inzet! De Graafschap is daarnaast al jaren met spelers en staf bij Elver aanwezig voor de gezamenlijke Sport & Spelmiddag. www.elver.nl

SmartHub Achterhoek

Veel Achterhoekse werkgevers zijn wereldmarktleider en toonaangevend in hun branche. SmartHub Achterhoek wil wijzen op deze verborgen parels en de unieke ontwikkelkansen voor jonge hoger opgeleide talenten. Een van de doelen van SmartHub Achterhoek is om hoger opgeleiden terug te halen naar de Achterhoek en zo te behouden voor de regio. De Achterhoek biedt geweldige kansen voor jong talent; een regio met honderden interessante organisaties die volop innoveren en goed samenwerken.www.smarthub.nl


Werkgeversservicepunt Achterhoek

Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) is een samenwerkingsverband van UWV, Laborijn, Sociale Dienst Oost Achterhoek en de gemeenten Bronckhorst en Montferland. WSP biedt een groot en divers aanbod van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan jongeren die moeite hebben een baan te vinden, mensen met een beperking of juist ervaren 50-plussers. www.wspachterhoek.nl


Laborijn

Bij Laborijn staat werk voorop. Door de juiste werkgevers te vinden bij de talenten van mensen, lukt het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw (wet sociale werkvoorziening) voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw voor de gemeete Montferland. Of het nu gaat om werk bij een reguliere werkgever, een leertraject, een beschutte werkplek of een andere vorm van ‘meedoen’, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Laborijn gelooft dat er geen betere manier is om een waardevol leven te leiden. www.laborijn.nl


Estinea
Estinea ondersteunt mensen met een beperking op alle levensterreinen en helpt hen om hun eigen netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers in te zetten en te ontwikkelen. Zodat zij volop mee kunnen doen in de samenleving. Zo dragen we bij aan hun levensgeluk. Estinea zoekt altijd naar mooie leerwerkplekken bij maatschappelijke organisaties en bedrijven, zoals De Graafschap. Dergelijke participatieplekken zijn fantastische leerwerkplekken voor mensen met een beperking die (nog) niet aan de slag kunnen in een betaalde baan. Met het werk dat zij doen, zijn ze echt van betekenis voor anderen. www.estinea.nl


MaakBV.nl
Maak is een veelzijdig productiebedrijf, dat kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het team bestaat uit een aantal vaste medewerkers en medewerkers vanuit een re-integratietraject, zoals de Wajong, Participatiewet, WIA of WSW. Maak is actief voor een breed scala van opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Voor De Graafschap verzorgt Maak de orderafhandeling van onze merchandise webshop. www.maakbv.nl


Bibliotheek West-Achterhoek
De Graafschap heeft een samenwerkingsverband met Bibliotheek West-Achterhoek. De bibliotheek wil lezen en (digi)tale vaardigheden leuker maken voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar. De voetbalclub geeft met deze samenwerking verdere invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Deze verrassende combinatie slaat de handen ineen om taal en lezen onder de aandacht te brengen. www.bibliotheekwestachterhoek.nl


Warm hart

Naast deze maatschappelijk partners dragen wij de volgende organisaties een warm hart toe:

Inloophuis Oude IJssel

Het Inloophuis Oude IJssel in Doetinchem is er voor mensen met kanker en hun naasten/nabestaanden Het Inloophuis Oude IJssel wil in een veilige, beschutte en huiselijke omgeving kwalitatief goede psychosociale ondersteuning bieden die mensen met kanker en hun naasten nodig hebben. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de oncologische zorgketen en de huisartsen, paramedici en psychotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis. www.inloophuisoudeijssel.nl
Stadskamer

Stichting Stadskamer is een innovatieve voorziening voor (arbeidsmatige-) dagbesteding voor iedereen binnen de Achterhoek. Zij faciliteren en verbinden mensen in (kwetsbare) situaties om met wisselende activiteiten ondernemend te blijven en zich verder te ontwikkelen. Deelnemers hebben eigen inbreng in hun daginvulling en worden aangemoedigd ideeën of ontbrekend aanbod aan te dragen. De Stadskamer heeft locaties in Doetinchem, 's-Heerenberg, Groenlo en een Dorpskamer in Lichtenvoorde en Didam.www.stadskamer.com
CARE Travel
Stichting CARE Travel is een regionale organisatie en verzorgt kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben. CARE Travel is bedoeld voor mensen die gebruik maken van zorg in welke vorm dan ook. Bewoners van zorginstellingen en woongroepen, maar ook mantelzorgers maken gebruik van CARE Travel. Dankzij deze organisatie kan een trouwe groep supporters elke thuiswedstrijd van De Graafschap bezoeken. www.caretravel.nl

Stichting Present Achterhoek

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present Achterhoek is een overkoepelende stichting ten behoeve van de lokale stichtingen in de Achterhoek: Doetinchem, Bronckhorst en Winterswijk. De lokale stichtingen Present in de Achterhoek werken samen met een groot scala aan organisaties in de zorg- en welzijnssector, naast bedrijven, kerken, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Algemeen Directeur van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp, is lid van het comité van aanbeveling. www.stichtingpresent.nl/achterhoek

De Graafschap
Stadion de Vijverberg
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem
ROUTE
Contact
  • bel de superboeren:
  • (0314) 36 84 50
  • Openingstijden:
  • Ma t/m vr: 09:30 uur – 12:30 uur
  • Op dagen waarop De Graafschap een thuiswedstrijd speelt, is de receptie geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

  • Of stuur een email:
  • [javascript protected email address]
Ontwerp Realisatie: a&m impact internetdiensten
loading spinner