Raad van Commissarissen


Betaald Voetbal De Graafschap heeft een  Raad van Commissarissen. Deze raad is toezichthouder. De RvC-leden zien er op toe dat het beleid van de club wordt nageleefd. Om zo goed mogelijk toezicht te kunnen houden zijn er maandelijks vergaderingen. Het dagelijks bestuur rapporteert in deze vergaderingen aan de Raad van Commissarissen. Binnen de Raad heeft een ieder zijn kennisgebied. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.

Leden van de Raad van Commissarissen zijn:

Martin Mos (voorzitter), kennisgebied financiën en management

Sjoerd Weikamp (lid), kennisgebied marketing en communicatie

 Loek van der Mark (lid), kennisgebied bedrijfsvoering en sales

David Vrijbergen (lid), kennisgebied juridisch 

Ivo du Plessis (lid), kennisgebied commercie