Business Club Bestuur --> aftredend en herkiesbaar


Business Club Bestuur --> aftredend en herkiesbaar

Het Bestuur van Business Club De Graafschap streeft ernaar haar sponsoren een aantrekkelijk programma te bieden. Met o.a. Happy Hours, Trainersuurtje, Workshop Hours en de traditionele Haringparty, bieden wij aan ruim 350 bedrijven de mogelijkheid tot kennismaking en netwerken. Het Bestuur vervult tevens de rol van klankbord voor de overige leden en is de verbindende factor tussen de sponsoren onderling.

Het Bestuur bestaat uit vijf leden, die telkens kunnen worden benoemd voor een periode van drie jaar. Drie leden van het Bestuur zijn per 1 juli 2020 aftredend en herkiesbaar. Het betreft Rob Migchelbrink (voorzitter), Jeroen Bulsink en Tim te Pas. Tijdens de ALV van de Business Club, op donderdag 25 juni a.s., zullen zij, zonder tegenbericht, hernoemd worden voor een nieuwe periode.

Mocht u in aanmerking willen komen voor een positie in het Business Club bestuur of tegenkandidaten willen doorgeven dan kan dit, tot 1 mei a.s., via commercie@degraafschap.nl.Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht