Situatie Spinnekop komend seizoen ongewijzigd


Situatie Spinnekop komend seizoen ongewijzigd

Aankomend seizoen vinden er geen wijzigingen plaats op de Spinnekop. Het is helaas niet gelukt om aan de wens van een groep supporters te voldoen die graag het aantal staanplaatsen zouden zien toenemen.

Enige tijd geleden heeft een aantal supporters aangegeven graag meer staanplaatsen op de Spinnekop te willen. Naar aanleiding hiervan is een enquête verzonden. Uit de resultaten van deze enquête kon inderdaad worden geconcludeerd dat er vraag was naar meer staanplaatsen. Uit de enquête kwam ook naar voren dat een, op het oog logische, uitbreiding van de vakken 15 en 16 niet tot de mogelijkheden zou behoren, omdat de meeste supporters in vak 17 aangaven juist per se te willen blijven zitten.

Vervolgens is er gezocht naar alternatieven. Het meest concrete alternatief was om staan te gedogen in vak 19. Hierover hebben de seizoenkaarthouders in de vakken 17, 18, 19, 20 en 21 een mail ontvangen. Het voornemen stuitte echter op zoveel weerstand, dat we hebben besloten om de situatie ongewijzigd te laten. Vak 19 blijft dus een zitvak.

Veelgestelde vragen

  • Waarom niet van de hele Spinnekop een staantribune maken?

Los van het feit dat dit, gezien de uitkomsten van ons onderzoek, door de meeste supporters op de Spinnekop niet wenselijk wordt geacht, is dit ook binnen de regels die de KNVB stelt niet mogelijk. Ons stadion mag in de huidige situatie één vak van 1000 staanplaatsen hebben. Op dit moment heeft De Vijverberg 750 staanplaatsen.

  • Waarom hebben andere stadions soms meer staanplaatsen?

Het aantal staanplaatsen is afhankelijk van de stadiongrootte. Voor De Vijverberg betekent dat qua capaciteit maximaal 1500 staanplaatsen. Echter kunnen we niet aan alle voorwaarden (bijvoorbeeld meerdere in/uitgangen) voldoen, waardoor 1000 nu het maximale aantal blijft. Er zijn wel stadions met meer staanplaatsen dan volgens de reglementen toegestaan, maar deze staanplaatsen bestonden al voor de nieuwe regelgeving (twee jaar geleden) en worden daarom door de KNVB gedoogd.

  • Is safe-standing geen optie?

In de meeste stadions worden tegenwoordig safe-standing vakken gerealiseerd. Safe-standing (railing op elke traptrede, eventueel voorzien van klapstoelen) mag echter niet worden toegepast in combinatie met normale staanplaatsen. Dat zou inhouden dat ook de vakken 15 en 16 safe-standing zouden moeten worden. Dit gaat dan ten koste van de capaciteit en is daarom, naast dat de safe-standing constructie een hele dure constructie is, geen optie.

  • Waarom de staanplaatsen niet doortrekken naar vak 17?

Voor de aanblik van de Spinnekop zou dat de mooiste optie zijn. Echter is duidelijk geworden dat verreweg de meeste seizoenkaarthouders in vak 17 willen blijven zitten.

  • Waarom het plan om in vak 19 staan te gedogen?

De resultaten van de eerste enquête gaven de indruk dat er vanuit vak 19 weinig tot geen protest te verwachten zou zijn wanneer er in dat vak zou worden gestaan. Daarom leek het gedogen van staan in 19 een prima optie, ook al omdat we supporters die pertinent wilden blijven zitten een prima alternatief in de vakken 17 en 18 hadden kunnen bieden.

  • Waarom werd het plan pas gepresenteerd toen iedereen zijn of haar SCC al had verlengd?

We begrijpen dat dit vragen heeft opgeroepen. Helaas konden we pas van start gaan met de communicatie toen de seizoenkaartenverkoop alweer begonnen was. We hebben bewust gekozen om supporters eerst hun SCC te laten verlengen en daarna pas te kijken of er een mogelijkheid tot verplaatsen was. Hadden we de plannen eerder gecommuniceerd, dan hadden supporters in vak 19 wellicht bij voorbaat hun plek niet willen verlengen, maar hadden wij (gezien de weinige vrije plekken op de Spinnekop) eveneens voor de meeste supporters geen alternatief kunnen bieden. Na de inventarisatie zouden er wel genoeg alternatieven (plaatsen van supporters die zouden willen staan) beschikbaar zijn.

  • Waarom gaat het gedoog-staan in vak 19 nu toch niet door?

Naar aanleiding van de enquête hebben wij iedereen in de zitvakken op de Spinnekop een mail gestuurd. Uit de reacties die wij op deze mail ontvingen van supporters in vak 19 bleek dat de grote meerderheid wilde blijven zitten.

  • Wat gebeurt er nu met de groep die graag wil staan?

We zijn nog altijd in gesprek en voornemens een oplossing te vinden. Doel is de situatie voor iedereen te verbeteren. Feit is echter ook dat het in de huidige situatie heel lastig is om tot een oplossing te komen, omdat het gedwongen verplaatsen tegen de zin van een grote groep supporters geen optie is.


Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht