Uitnodiging algemene ledenvergadering Business Club


De agenda ziet er als volgt uit:

 1.         Opening voorzitter

 2.         Verslag ledenvergadering 29 november 2010

Het verslag wordt voor aanvang van de vergadering aan u uitgereikt. Diegene die voor deze vergadering de stukken ter inzage wil ontvangen kan dit opvragen via businessclub@degraafschap.nl

3.         Ingekomen stukken

4.         Goedkeuring jaarverslag

5.         Bestuursmutatie.

- Aftredend en herkiesbaar is de heer Vincent Immink.

- Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Henk Jan Westhoff. Uit alle aanmeldingen die we hebben mogen ontvangen draagt het bestuur de heer L. Kamps (Van Weeghel, Doppenberg Kamps Notarissen) voor als nieuw bestuurslid

 6.         Rondvraag

 7.         Sluiting

 Wij stellen uw komst zeer op prijs.

 


Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht