Over de RSVJ


Wat is de RSVJ?

De RSVJ, Regionaal Samenwerkingsverband Voetbal Jeugdopleidingen, is het convenant tussen BVO De Graafschap, regionale amateurclubs en de Stichting STAA, waarin De Graafschap Pincvision Voetbalacademie is ondergebracht.

Wat is het doel van het convenant?

Als gevolg van een goede samenwerking het algemene voetbalniveau in de regio verbeteren door middel van talent- en kaderontwikkeling en kennisoverdracht. In samenwerking jongeren de kans bieden hun voetbaltalent te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

“We willen graag verschillende kaders binnen de amateurverenigingen ondersteunen. Door een goede invulling te geven aan onze activiteiten willen we zorg dragen voor de ontwikkeling van spelers en trainers. Verder is het belangrijk dat de inhoud van het convenant wordt uitgedragen zodat de binding met deze 'familie' van verenigingen wordt gecontinueerd”, aldus RSVJ coördinator Jordy Rondeel.

Wie is het aanspreekpunt?

Jordy Rondeel, keeper bij De Graafschap, is coördinator Talent en Vereniging. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant en de communicatie met amateurverenigingen.

Stuurgroep RSVJ

Om te zorgen dat de afspraken van het convenant worden nageleefd, bestaat er een Stuurgroep RSVJ. De stuurgroep behartigt de belangen van de RSVJ-clubs en heeft goed en regelmatig contact met De Graafschap en de STAA om de samenwerking met de RSVJ-clubs constant te verbeteren. De stuurgroep RSVJ bestaat uit de volgende leden:

  • John Brands (Voorzitter)
  • Anthonie Nieuwenhuis
  • André Simmelink
  • Marc Gardien
  • Bennie Delfsma
  • Marinus Knol

Voor meer informatie over het RSVJ-convenant kunt u contact opnemen met Jordy Rondeel, via: rsvj@degraafschapvoetbalacademie.nl