Trainingsvelden mogen niet besproeid met grondwater, stadion wel.


Trainingsvelden mogen niet besproeid met grondwater, stadion wel.

De Graafschap mag haar trainingsvelden niet besproeien met grond- of oppervlaktewater. De voetbalvelden liggen in het natuurgebied De Zumpe, waar momenteel een verbod geldt voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater om de natuur te beschermen. Voor het besproeien van het stadion (hoofdveld) met grondwater heeft de voetbalclub bij hoge uitzondering een ontheffing gekregen van het waterschap, vanwege de verwachte grote maatschappelijke gevolgen voor veiligheid en openbare orde. Voorwaarde is dat dit op de meest zuinige manier gebeurt.

Het waterschap heeft, op verzoek van De Graafschap en in afstemming met gemeente Doetinchem, een ontheffing onderzocht. Het waterschap ziet geen aanleiding om de trainingsvelden uit te sluiten van de momenteel geldende sproeiverboden met grond- en oppervlaktewater. Voor het stadion wordt wel een uitzondering gemaakt, vanwege de verwachte grote maatschappelijke gevolgen voor met name de openbare orde en veiligheid. Bij betaald voetbal is veiligheid en openbare orde een punt van zorg; het niet kunnen spelen op het veld bij thuiswedstrijden betekent uitwijken naar een andere stad en dat heeft impact op de vervoerders, overheidsdiensten, politie en bewoners.

Deze uitzonderlijk lang aanhoudende droogte vraagt om uitzonderlijke maatregelen. De Zumpe is kwetsbare natuur die we zo min mogelijk willen schaden, en tegelijk willen we ook zo min mogelijk maatschappelijke schade. In die afweging heeft het waterschap bij uitzondering besloten om alleen het stadion de ontheffing te verlenen. Het waterschap handhaaft hier ook streng op.

De Graafschap heeft begrip voor het besluit. “Wij begrijpen dat de huidige situatie beperkingen voor ons oplevert. Onze velden hebben rond deze periode het meeste water nodig om de rest van het seizoen optimaal te renderen. Nu er in ons gebied een verbod op het gebruik van oppervlakte- en grondwater ligt, kunnen wij de trainingsvelden niet meer zelf sproeien. We moeten gaan zoeken naar alternatieven. Het veld in ons stadion gaan we zo efficiënt mogelijk besproeien. Het in stand houden van natuurgebieden is ook voor ons een groot goed,” aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

Droogste regio

De Achterhoek behoort tot de droogste regio’s van Nederland. De grondwater- en oppervlaktewaterstand zakt met eencentimeter per dag en in de Achterhoek is de kritische ondergrens bereikt. Het grondwater onttrekkingsverbod geldt voor een drietal kwetsbare natuurgebieden, waaronder de Zumpe, waar zowel het stadion als de trainingsvelden van De Graafschap in liggen. Daarnaast is het in heel het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater.


Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht