Regels en gevolgen bij ongeoorloofde veldbetreding en gebruik vuurwerk


Regels en gevolgen bij ongeoorloofde veldbetreding en gebruik vuurwerk

De Graafschap wil supporters hierbij graag informeren over de regels met betrekking tot veldbetreding, het afsteken van vuurwerk, fakkels en/of rookpotten.. De Graafschap staat het absoluut niet toe dat supporters het veld betreden. Hiervoor heeft de club de volgende argumenten:

  • Veldbetreding (ook bij huldigingen) is vanuit de KNVB- reglementen absoluut niet toegestaan. Boetes die de KNVB ingeval van veldbetreding aan De Graafschap kan opleggen, kunnen oplopen tot meer dan € 15.000,-. Daarbij heeft De Graafschap op dit moment ook nog een voorwaardelijke straf open staan; bij een veldbetreding loopt de club het aanzienlijke risico van het spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek.
  • Ook de huisregels van De Graafschap verbieden het om het speelveld te betreden.
  • De schadegevolgen aan facilitaire voorzieningen, zoals het speelveld, hekwerken en de LED boarding lopen zeer snel op. De laatste veldbetreding leverde een schade voor De Graafschap op aan de boarding van ruim € 20.000,- Het staan op de LED boarding, het afsteken van vuurwerk, fakkels en/of rookpotten.is verboden.

Supporters die de regels overtreden en toch het veld betreden, kunnen rekenen op een landelijk stadionverbod van 60 maanden en een geldboete van minimaal € 450,-. Verder worden daders hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor alle directe- en indirecte kosten die De Graafschap lijdt naar aanleiding van de overtreding.


Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht