Thema's

In het maatschappelijke programma voor 2020-2021 beoogt de stichting binnen de volgende thema’s een bijdrage te leveren:

  • Vitaliteit en gezondheid
  • Participatie
  • Talentontplooiing
  • Leefbaarheid

Vitaliteit en gezondheid

De stichting wil bijdragen aan het bevorderen van een goede gezondheid, levensstijl en welzijn onder inwoners uit de regio. Samen D’RAN voor een regio met vitale inwoners. Stichting De Graafschap Verbindt wil met diverse maatschappelijke organisaties voor verschillende doelgroepen activiteiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid ontwikkelen. Met concrete acties willen wij regionaal actief zijn en positieve sociale, psychische en fysieke ontwikkelingen bevorderen.

Participatie
De Graafschap Verbindt wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een van de belangrijke onderdelen binnen een inclusieve samenleving is participatie. Participeren kan op allerlei manieren, maar de stichting zet zich bij voorkeur in voor doelgroepen die aan de spreekwoordelijke ‘zijlijn’ staan, nog niet (volwaardig) participeren op de arbeidsmarkt en ondersteuning nodig hebben in de samenleving.

Talentontplooiing
Ieder mens heeft talent. Het wordt echter niet altijd herkend en erkend. Dit zorgt ervoor dat niet iedereen (volwaardig) mee kan doen in de samenleving. Wij willen talent laten floreren. Binnen de schoolbanken, op het voetbalveld of daarbuiten. Wij zetten de middelen en de aantrekkingskracht van De Graafschap in om mensen het beste uit zichzelf te laten halen.

Leefbaarheid
Leefbaarheid is van grote invloed op het welzijn en welbevinden van mensen. De Graafschap Verbindt wil graag de leefbaarheid in de Achterhoek en aangrenzende regio’s vergroten. Specifiek richt De Graafschap Verbindt zich op de lokale leefbaarheid. Wij willen daarbij jeugd en jongeren betrekken bij hun directe leefomgeving.