Thema's

De sociaal maatschappelijke verankering van De Graafschap in de regio Achterhoek focust zich op twee hoofdthema’s:

Het stimuleren van de arbeidsmarkt in de Achterhoek

met twee subthema’s:
- hoogopgeleiden naar de Achterhoek halen;
- mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.

Op de arbeidsmarkt kijken wij samen met onder andere SmartHub Achterhoek op welke wijze wij een bijdrage kunnen leveren om hoog opgeleide jongeren te interesseren naar de Achterhoek te komen door middel van goede stage- en afstudeeropdrachten bij het Achterhoekse bedrijfsleven en zo deze bedrijven verder te versterken.

In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) willen wij o.a. leden van onze businessclub interesseren voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het WSP is een samenwerkingsverband en zet zich in voor alle doelgroepen die met dit vraagstuk kampen.

Ook bij De Graafschap staan we open voor het begeleiden van mensen met een uitdaging op het gebied van arbeid. Zo bieden we o.a. een aantal Wajong-jongeren een plek om positieve ervaringen op te doen op arbeidsvlak.

Een vitale, gezonde en leefbare Achterhoek

We sluiten aan bij initiatieven die vitaliteit, bewegen en een gezonde leefstijl stimuleren. We willen bijdragen aan een omgeving waarin iedereen meedoet en waarin mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen, te leren en sterker te worden.

Mooie voorbeelden hiervan zijn projecten als De Graafschap helpt scoren en Playing for Success.

Ook de jaarlijks terugkerende sportdag bij Elver draagt bij aan een leefbare Achterhoek. Een recent initiatief is OldStars Achterhoek, De Graafschap participeert in dit regionale project waarbij het bewegen voor ouderen en bestrijden van eenzaamheid centraal staat.

Lees meer: Projecten