Stichting De Graafschap Verbindt

In juni 2020 heeft Betaald Voetbal De Graafschap B.V. de (ANBI) stichting ‘De Graafschap Verbindt’ opgericht.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het leveren van een kwalitatieve bijdrage in de ontwikkeling van de Achterhoek en aangrenzende regio’s. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en stimuleert economische ontwikkelingen.

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting tracht haar maatschappelijke en economische doelen te verwezenlijken door:
- mensen samen te laten komen en samenwerking actief te stimuleren;
- met (top)sport een onafhankelijk platform van verbinding te bieden, waarbij de stichting de ontmoeting tussen individuen, overheid, onderwijs en ondernemers bevordert;
- de aantrekkingskracht, de naam en het netwerk van betaald voetbal De Graafschap te gebruiken om de regio economisch én maatschappelijk te versterken;
- (maatschappelijke) projecten en activiteiten uit te voeren en partnerships te sluiten.

Bestuur
o Rob Holtslag | CCO Pincvision (Voorzitter)
o Ceril Katuin – Verholt | Regisseur & Procesondersteuning Stadskamer Oost Gelre (Secretaris)
o Hans te Lindert | Wethouder Jeugd, Sport, Onderwijs Gemeente Aalten
o Sabine ten Holder | Directeur Seesing Flex
o Hans Martijn Ostendorp | Algemeen Directeur Betaald Voetbal De Graafschap


Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Medewerkers

o Michael Ogubai | Manager MVO
o Odette Dhondt | Medewerker MVO
o Mariska Bais | Coördinator MVO

Verslag van activiteiten
De stichting is opgericht op 29 juni 2020. In het eerste jaar van oprichting zal de stichting de maatschappelijke activiteiten van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. uitvoeren en integreren in haar dienstverlening.
Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar van de stichting is een verlengd boekjaar en eindigt op 30 juni 2021.
Contact
Stichting De Graafschap Verbindt
Lijsterbeslaan 101 A, Postbus 249, 7000 AE Doetinchem

Contactpersoon
:
Michael Ogubai (manager MVO)
E: michael.ogubai@degraafschap.nl
T: 0621281713

RSIN of Fiscaal nummer

861399110