Projecten & Activiteiten

Activiteiten en projecten binnen de sociaal-maatschappelijke activiteiten van De Graafschap richten zich op inwoners van de regio Achterhoek, supporters en medewerkers van De Graafschap.

De Graafschap G-team

Met ingang van het seizoen 2019/2020 beschikt De Graafschap over een G-team. Twaalf jonge voetbaltalentjes, met een beperking, vertegenwoordigen de Superboeren in de Bijzondere Eredivisie. Lees meer...

Scoor een Boek!

De Graafschap en de Bibliotheken in de Achterhoek zetten samen hun kracht in. Het leesproject ‘Scoor een Boek!’ bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het doel is om leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. Lees meer...

De Graafschap OldStars - Walking Football

Onze helden van weleer weer in actie! Oud-spelers van De Graafschap zijn verenigd in 'De Graafschap OldStars'. Onze oud-spelers gaan onder meer de regio in om Walking Football initiatieven te ondersteunen. Lees meer...

Playing for Success De Graafschap
Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar dat bijdraagt aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. De leerlingen worden meegenomen naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, in dit geval Stadion De Vijverberg. Lees meer...

De Graafschap helpt Scoren

De Graafschap helpt scoren is bedoeld voor jongeren die een heroriëntatie op hun toekomst wensen. In twaalf weken krijgen ze meer inzicht in hun persoonlijke talenten en hoe zij deze kunnen inzetten voor het vinden en behouden van een baan of het vervolgen van een beroepsopleiding. Lees meer...

Young & Kids
Het project Young & Kids is voor (aanstaande) tienermoeders die ondersteuning kunnen gebruiken in het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Lees meer...


Diverse activiteiten


Grolsch Naoberschap-kaarten

De Graafschap en Grolsch hebben samen afgesproken om iedere thuiswedstrijd twee Business Club kaarten te vergeven aan Naobers in de regio. Voorwaarde is dat het gaat om iemand die zich op vrijwillige basis inzet voor Achterhoekers of voor de Achterhoek als regio; iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken of het om welke reden dan ook verdient. Iemand opgeven kan via: odette.dhondt@degraafschap.nl

Kindermiddag Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en SKB Winterswijk

Chronisch zieke kinderen bezoeken de Vijverberg en hebben een middag vol afleiding samen met spelers en staf. Lees meer...

Sportdag Elver

Deze dag stimuleert cliënten van Elver in beweging te komen. De spelers en staf zijn hierbij aanwezig. De middag onderstreept de nauwe band tussen De Graafschap en Elver. Bekijk de sportdag van 2019

Bijeenkomst De Stilte Verbroken
Bijeenkomst voor amateurverenigingen uit de regio voor een voorlichtings- en discussie-avond over misbruik in de sport. De bijeenkomst werd georganiseerd door De Graafschap, de KNVB en de stichting De Stilte Verbroken. De opzet is om samen met de amateurclubs actief aan de slag te gaan met het creëren van een veilig sportklimaat en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen elke vereniging. Lees meer...

Bijeenkomst Een gezondere sportkantine

Samen met Team:Fit, Gelderse Sport Federatie en de Provincie Gelderland organiseerde De Graafschap een bijeenkomst over 'De Gezondere sportkantine'. Lees meer...

Samenwerking Bibliotheek West-Achterhoek

Samenwerking tussen De Graafschap en Bibliotheek West-Achterhoek om lezen en (digi)tale vaardigheden leuker te maken voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Met dit project bestrijden we laaggeletterdheid teneinde participatie in de samenleving te verbeteren.

Ondersteuning MVVA

Om talentvolle meiden uit de Achterhoek ontwikkelingsmogelijkheden te bieden is MVVA in 2019 opgericht met als doel om het meiden- en vrouwenvoetbal in de Achterhoek kwalitatief te laten groeien. Lees meer...