Maatschappelijk

De Graafschap wil als club in het hart van de Achterhoek een bijdrage leveren aan de regio en haar bewoners door de verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Door samen te werken met tal van maatschappelijke initiatieven en organisaties streven we ernaar de regio nog mooier te maken dan hij al is.

Naast de activiteiten die al jaren worden gedaan of gehuisvest zoals Playing for Succes, De Graafschap helpt scoren en de samenwerking met Elver bekijken wij in afstemming met ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en onderwijs op welke wijze wij concreet kunnen bijdragen aan Achterhoekse opgaven.

Met de inzet van onze staf en selectie, de aantrekkingskracht van stadion De Vijverberg en het bereik met onze (social) mediakanalen zijn we in staat grote groepen mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor en over diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Thema’s

De inzet van De Graafschap aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken richt zich op het stimuleren van de arbeidsmarkt in de Achterhoek en bijdragen aan een vitale, gezonde en leefbare Achterhoek. Lees meer…


Partners

Naast het ontwikkelen van eigen initiatieven en aansluiting bij bestaande initiatieven werken we hard om aan organisaties inzichtelijk te maken dat (het belang van) De Graafschap voor de Achterhoek veel meer is dan voetbal.

Het is goed om te zien dat partners zich om die reden hebben aangesloten. Wij zijn blij met het initiatief Heerenboeren, de aangesloten Achterhoekse gemeenten (via Achterhoek Board of als individuele gemeente) en de aangesloten samenwerkingsverbanden WSP, Achterhoek in Beweging en SmartHub Achterhoek. Lees meer…


De Vijverberg

De Graafschap streeft ernaar een verbindende factor te zijn door mensen en organisaties bij elkaar te brengen en samen daadwerkelijk iets te betekenen voor de Achterhoek. Stadion De Vijverberg dient daarbij tijdens wedstrijden, Business Club-avonden of andere evenementen als ontmoetingsplek voor bedrijfsleven, overheid, sport, maatschappelijke organisaties en onderwijs.

Stadion De Vijverberg wordt als locatie vaak ingezet voor sociaal-maatschappelijke organisaties en doelen. Zo vond het evenement Ontmoetingsfeest van Present Doetinchem plaats in september 2018. Bij dit ‘Meet & Connect’-project van Stichting Present werden nieuwkomers gekoppeld aan Doetinchemmers; een ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen.

Ook Scoor met Techniek vond in 2018 voor de tweede maal plaats op de Vijverberg. Deze dag staat volledig in het teken van het interesseren van jongeren voor techniekonderwijs. Op deze wijze streven scholen en bedrijven naar een blijvend aantal werkenden in deze sector.


Wensen en verzoeken

De Graafschap zit bij velen in het hart. Dat merken we aan het aantal verzoeken dat we ontvangen. En daar zijn we vereerd om. Prachtig dat De Graafschap aanwezig mag zijn bij een bijzondere gebeurtenis. Of het nu een felicitatie voor opa is, een hart onder de riem van een zieke, bijdragen aan een jubileum of een eigen goed doel. De Graafschap staat voor veel Superboeren op nr. 1. Hoe mooi we dat ook vinden en hoe bijzonder de persoon of aanvraag soms ook is, het is helaas niet mogelijk aan alle verzoeken te voldoen.

Ook ontvang en we aanvragen met verzoeken om medewerking cq bij te dragen aan diverse activiteiten, goede doelen en organisaties. Hoezeer we vele van deze initiatieven onderschrijven en toejuichen kunnen we niet aan alle verzoeken voldoen. We geven de voorkeur aan regionale initiatieven en goede doelen met een bestemming in de Achterhoek.

Via onderstaande linkjes kom je meer te weten over onze inzet op sociaal-maatschappelijk vlak:

Nieuws
Thema’s
Activiteiten
Partners