Maatschappelijk

klein_191024_114156.JPG

De Graafschap wil als club in het hart van de Achterhoek een bijdrage leveren aan de regio en haar bewoners door de verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Door samen te werken met tal van maatschappelijke initiatieven en organisaties streven we ernaar de regio nog mooier te maken dan hij al is.


Thema's

Met de inzet van onze staf en selectie, de aantrekkingskracht van stadion De Vijverberg en het bereik met onze (social) mediakanalen zijn we in staat grote groepen mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor en over diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten.

In het maatschappelijke programma voor 2020-2021 beoogt de stichting binnen de volgende thema’s een bijdrage te leveren:

  • Vitaliteit en gezondheid
  • Participatie
  • Talentontplooiing
  • Leefbaarheid

Lees meer…

Projecten en activiteiten

Activiteiten en projecten binnen de sociaal-maatschappelijke activiteiten van De Graafschap richten zich op inwoners van de regio Achterhoek, supporters en medewerkers van De Graafschap. Lees meer...

Partners

Naast het ontwikkelen van eigen initiatieven en aansluiting bij bestaande initiatieven werken we hard om aan organisaties inzichtelijk te maken dat (het belang van) De Graafschap voor de Achterhoek veel meer is dan voetbal. Lees meer…

De Vijverberg

De Graafschap streeft ernaar een verbindende factor te zijn door mensen en organisaties bij elkaar te brengen en samen daadwerkelijk iets te betekenen voor de Achterhoek. Stadion De Vijverberg dient daarbij tijdens wedstrijden, Business Club-avonden of andere evenementen als ontmoetingsplek voor bedrijfsleven, overheid, sport, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Stadion De Vijverberg wordt als locatie vaak ingezet voor sociaal-maatschappelijke organisaties en doelen.