Klankbordgroep voetbalzaken


De klankbordgroep voetbalzaken bestaat uit Berry Powel, Freek Jansen en Joseph Wannet.