Disclaimer

Betaald Voetbal De Graafschap B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Betaald Voetbal De Graafschap B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Betaald Voetbal De Graafschap B.V.. Betaald Voetbal De Graafschap B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Betaald Voetbal De Graafschap B.V.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Volgende wedstrijd

-

zaterdag 1 november 2014, 19:45 uur
De Vijverberg, Doetinchem

Bestel kaarten

Bestel nu je seizoenskaarten voor seizoen 2014-2015! Al verkrijgbaar vanaf € 175,-

Bestellen
Niet SCC houders betalen 10€. Groenendaal blijft dicht. Roodbergen en Spinnekop open. Kassa receptie vanaf 19.00 uur open!! #gradel Volg ons