Naar de inhoud
Scheidsrechter die met kinderen het veld op komt lopen.
Zoeken

Maandag 14 april
VRIJ

Dinsdag 15 april
10:30 uur Training (Kracht)

Woensdag 16 april
11:00 uur Training (SVDW)

Donderdag 17 april
10:30 uur Training (SVDW)

Vrijdag 18 april
20:00 uur De Graafschap - Sparta Rotterdam (Stadion De Vijberberg)

Zaterdag 19 april
10:30 uur Training (SVDW)

Zondag 20 april
10:30 uur Training (SVDW)

Bekijk alle weekschema's

Vink de items aan die je in je RSS feed wilt zien.

Organisatie

Betaald Voetbal De Graafschap B.V.
Opgericht: 1 februari 1954
Tenue: blauwwit gestreept shirt, witte broek, blauwwitte kousen

Stadion De Vijverberg,
capaciteit: 12.600 zitplaatsen
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem
Telefoon: (0314) 36 84 50
Fax: (0314) 36 84 51
E-mail: info@degraafschap.nl
Openingstijden receptie en telefonisch bereikbaar: van maandag tm vrijdag van 09:00 tot 12.30 uur. Mocht de thuiswedstrijd op een doordeweekse dag zijn, dan is de receptie open van 09:00 tot aan de aftrap. Indien de thuiswedstrijd in het weekend is, dan is de receptie een uur voor aanvang tot aan de aftrap geopend.

Raad van Commissarissen:

Voorzitter: Henk Zweers 

Leden: Henk van Braak, Wiet ten Brinke, Carl Berlo, Sjoerd Weikamp, Peter Hofstede

Dagelijks Bestuur

Dick Chargois (onbezoldigd voorzitter DB)

Henk Bloemers (commercieel manager)

Matthijs Dam (financial controller)

Technisch Adviseur

Hans Westerhof

Medisch Consulent

Tom van Thiel chirurg-sporttraumatoloog bestuurslid College van Clubartsen en Consulenten(CCC)

Clubarts

Walter Reichert

medewerkers

Marcel Lötters (hoofd scouting)

Bram Wassink (hoofd facilitaire zaken)

Pim Steverink (hoofd horeca)

Marc Teloh (media en communicatie)

Judith Christant (commercieel assistente)

Susan Keizer (directiesecretaresse)

Sanne Baakman (marketingmedewerker)

Ellen Stoltenborg (senior medewerker financiële administratie)

Ilse Everink (medewerker financiële administratie)

Tonnie Linnenbank (veldbeheer)

Marina Meijer (horeca medewerkster)

Missie:

Het structureel spelen van Betaald Voetbal in de Eredivisie op een financieel verantwoorde wijze met herkenbaar voetbal waarmee de regio zich kan identificeren en daarmee bijdragen aan de uitstraling en trots van en binding met  de regio Achterhoek.

Visie:

Door middel van een goede mix van regiospelers, eigen jeugdspelers, outsiders en ervaren spelers een dusdanig gebalanceerd team samenstellen dat het mogelijk maakt om op het hoogste niveau mee te spelen. Het doel is om jonge talentvolle spelers verder te laten doorgroeien en bij verkoop aan de transfer te verdienen. Daarvoor is het belangrijk dat het technisch beleidsplan goed staat. Tevens dient de jeugdopleiding en de scouting op een goed niveau te functioneren. Tevens wil De Graafschap spelers en staf laten fungeren als rolmodellen. 

•      Meer dan een voetbal club: De Graafschap is voor alles een "voetbal club" van en voor de Achterhoek! Maar met accent op beide woorden "voetbal" en "club". Het gaat namelijk om meer dan alleen voetbal.

•     Met z'n allen: Kern daarbij is dat wij als "De Graafschap", het met z'n allen doen, dus niet alleen de selectie, maar iedereen die hier werkt en betrokken is met de club.

•     De Superboeren: Wij leggen verbinding in de Achterhoek. We willen een rol vervullen en de gehele Achterhoek trots maken, versterken en vreugde geven. Maar ook nieuwe contacten of vrienden en die dus bijdragen aan een economische vooruitgang.

Kortom: De Graafschap IS "De Achterhoek" En die mensen die er leven, wonen en werken zijn trots op hun mentaliteit, die samengevat word als "De Superboeren"

De Graafschap dat zijn wij!

 Klik voor een impressie over De Graafschap op de videoplayer.

 

Toelichting op structuur Betaald Voetbal De Graafschap 

De interne organisatie is grofweg te verdelen in de voetbaltechnische organisatie en de algemene organisatie.

Onder het voetbaltechnische deel vallen de spelers, technische staf, medische staf, scouting en de voetbalacademie. Alle medewerkers welke niet tot het voetbaltechnische behoren, vallen onder de algemene organisatie. Hierbij te denken aan financiën, ticketing, commercie, veiligheid, facilitaire zaken en horeca. 

De gehele organisatie wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, gevormd door:

§  Henk Bloemers, algemeen directeur

§  Matthijs Dam, financieel manager

§  Roland Vroomans, technisch manager 

Dick Charqois gaat het dagelijks bestuur voorzitten om zodoende de grote lijn en juiste uitvoering van beleidsplan te bewaken.

Henk Bloemers

Henk is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Hij stuurt het dagelijks bestuur aan en draagt verantwoording over zowel het voetbaltechnische deel als het algemene deel. Zijn voornaamste taak ligt bij commerciële activiteiten, hij stuurt de commerciële afdeling direct aan. Henk rapporteert, samen met het Matthijs en Roland, aan de Raad van Commissarissen.

Matthijs Dam

Matthijs werkt direct onder Henk en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende algemene zaken (alles behalve voetbaltechnische- en commerciële zaken). Zijn voornaamste taak ligt bij financiën. Matthijs rapporteert maandelijks de financiële rapportage aan Henk, Roland en de Raad van commissarissen.

Roland Vroomans

Roland werkt eveneens direct onder Henk en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende voetbaltechnische zaken. Zijn voornaamste taak ligt bij het eerste elftal en de voetbalacademie. Tevens is Roland verantwoordelijke voor de scouting. Hij rapporteert maandelijks alle voetbaltechnische ontwikkelingen aan Henk, Matthijs en de Raad van Commissarissen.

Dick Charqois

Dick is tijdens de vergaderingen van het dagelijks bestuur (Henk, Matthijs, Roland, Dick) voorzitter. Zijn voornaamste taak betreft het ontlasten van Henk, zodat hij meer tijd kan steken in commerciële activiteiten. Daarnaast zal Dick het beleidsplan bewaken, ofwel, werken we nog steeds naar het juiste doel.

Raad van commissarissen

Betaald Voetbal De Graafschap heeft een zogenaamde Raad van Commissarissen. Deze raad is toezichthouder van De Graafschap. Zij zien toe dat het beleid van de club wordt nageleefd. Om zo goed mogelijk toezicht te kunnen houden zijn er maandelijks vergaderingen. Het dagelijks bestuur rapporteert in deze vergaderingen aan de Raad van Commissarissen. Binnen de Raad heeft een ieder zijn kennisgebied. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.

Leden van de raad van commissarissen zijn:

§  Henk Zweers           voorzitter, kennisgebied financiële zaken

§  Carl Berlo                Vice voorzitter, kennis gebied bedrijfsvoering en commerciële zaken

§  Henk van Braak        lid, kennisgebied algemene zaken

§  Wiet ten Brinke        lid, kennisgebied facilitaire zaken

§  Sjoerd Weikamp       lid, kennisgebied marketing en communicatie

§  Vacature                lid, kennisgebied voetbaltechnische zaken

Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap 

De vereniging is certificaathouder van Stichting Aandelenkapitaal Betaald Voetbal De Graafschap B.V. en daarmee aandeelhouder van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Hiermee is de vereniging het hoogste formele orgaan binnen de juridische De Graafschap structuur. Op dit moment zijn er 5 bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Uitsluitend leden komen in aanmerking voor een bestuursfunctie.

De vereniging heeft als aandeelhouder van BV de Graafschap BV de volgende bevoegdheden: 

Besluiten houders aandelen A (vereniging):

1. Wijzigingen van de naam of handelsnaam vennootschap (art. 13.6a);

2. Wijzigingen logo en clubkleuren (art. 13.6b);

3. Wijzigingen locatie, structuur of inrichting jeugdopleiding (art. 13.6c);

4. Wijzigingen structuur of inrichting scoutingsapparaat (art. 13.6d) 

Tot Voorzitter van deze vereniging is Anton van der Kamp gekozen. De overige bestuursleden zijn: secretaris Wim Beekman, penningmeester Roel Cornelissen, Henk van Braad (lid) en Hans Boesberg (lid)

Anhangersraod 

De Anhangersraod is geen formele entiteit. Dit is een samenstelling van diverse geledingen binnen De Graafschap welke als geheel een adviserende rol heeft. De samenstelling van de Anhangersraod is een 4-4-3 opstelling. Vier supporters, vier sponsoren (maar ook supporter), een erelid, een oud speler en een van de stadioneigenaren vormen de precieze samenstelling.

Zoals aangegeven heeft de Anhangersraod een adviesrol, gevraagd en ongevraagd. Een aantal onderwerpen welke advies behoeven zijn vastgelegd. Daarnaast kent de Anhangersraod een aantal speerpunten, waaronder:

1.    Stimuleren seizoenkaartverkoop teneinde een vol stadion met spektakel te realiseren;

2.    Verbeteren communicatie naar supporters;

3.    Gebruik maken van de adviesfunctie.

Voorzitter van de Anhangersraod is Jos Sloot.

 

 

 

 

Terug naar de vorige pagina